Göm meny

Forskning

Datorteknik bedriver forskning inom processorarkitekturer och logikdesign, inkluderande digital logik, olika typer av processorer, multiprocessorsystem samt integration av system på kisel från jobbanalys på hög systemnivå ända ner till RTL och mikroarkitekturnivå i VLSI-implementationer.

Vår forskning fokuserar på design av ASIP (application specific instruction set processors) och OCMP (on-chip multiple processors) för inbyggda applikationer. Vi är speciellt intresserade av problemen med minnesanvändning och effektbehov i arkitekturer baserade på multi-processorlösningar med specifik flexibilitet.

Välkommen till att läsa om våra projekt

Nuvarande projekt

Avslutade projekt


Informationsansvarig: Anders Nilsson
Senast uppdaterad: 2014-01-28