Göm meny

Doktorandkurser

Nuvarande och kommande kurser (kontakta Dake Liu för mer information)

Tidigare kurser

  • FPGA design, våren 2010 (ges i samarbete med ES)
  • Design av ILP DSP processorer, våren 2010
  • Design av kommunikationsspecifika processorer, våren 2009
  • Design av parallella strömmande DSP processorer, våren 2008
  • Introduktion till VLSI-design i nanometerskala, hösten 2006
  • Integrerade parallella DSP-processorer, våren 2006
  • Design av avancerade  DSP-processorer, våren 2004
  • Introduktion till nätverksprocessorer, sommaren 2003

Beskrivning av forskningsområdet

Forskningen bedrivs inom området processorer med applikationsspecifik instruktionsuppsättning (ASIP) som implementeras med VLSI (Very Large Scale Integration) och FPGA-teknik. Forskningens fokus är ASIP för strömmande DSP-applikationer, speciellt med avseende på optimering av parallellt minne för parallella strömmande signalbehandlingssystem.

Forskningen inom datorarkitektur i Sverige är inte fokuserad på generella beräkningar. Fokus ligger istället på applikations- och domänspecifika processorer för kommunikation, reglersystem, hemelektronik och andra inbäddade system. Kunskap om de specifika applikationsområdena inom kommunikation, signalbehandling och reglersystem är nödvändiga inom detta forskningsområde.

Kurser

Licentiatexamen kräver 30 poäng från kurser medan en doktorandexamen kräver 60 kurspoäng.

Obligatoriska kurser

  • 20-30p Planeras individuellt beroende på vilken bakgrund doktoranden har.

Övriga kurser

  • 30-40p Planeras individuellt beroende på vilken bakgrund doktoranden har.

Informationsansvarig: Anders Nilsson
Senast uppdaterad: 2014-01-30