Göm meny

Teknologkurser

Period ht1
TSIU03 Systemkonstruktion (Ei3, Di2) Hemsida Studieinfo
TSIU05 Digitalteknik (EL1) Hemsida Studieinfo
TSTE12 Konstruktion av digitala system (Y4, D4) Hemsida Studieinfo
TSTE17 Systemkonstruktion, CDIO (Y5, D5) Hemsida Studieinfo
TSEA29 Konstruktion med mikrodatorer, projektkurs (D3, Di3, EL3, IT4) Hemsida Studieinfo
TSEA51 Digitalteknik (Y1) Hemsida Studieinfo
TSEA52 Digitalteknik (I3) Hemsida Studieinfo
TSEA84 Digitalt konstruktionsprojekt (D5, Y5) Hemsida Studieinfo
Period ht2
TSIU02 Datorteknik (DI1, EL1, IP2, M3) Hemsida Studieinfo
TSTE17 Systemkonstruktion, CDIO (Y5, D5) Hemsida Studieinfo
TSEA26 Konstruktion av inbyggda DSP-processorer (ELE2, D5, IT5, Y5) Hemsida Studieinfo
TSEA29 Konstruktion med mikrodatorer, projektkurs (D3, Di3, EL3, IT4) Hemsida Studieinfo
TSEA44 Datorteknik, ett datorsystem på ett chip (D5, Y5, ELE2) Hemsida Studieinfo
TSEA52 Digitalteknik (I3) Hemsida Studieinfo
TSEA81 Datorteknik och realtidssystem (Y4, I4, M4) Hemsida Studieinfo
TSEA84 Digitalt konstruktionsprojekt (D5, Y5) Hemsida Studieinfo
Period vt1
TSEA22 Digitalteknik (D1, I2) Hemsida Studieinfo
TSEA28 Datorteknik (Y2, U1) Hemsida Studieinfo
TSIU51 Mikrodatorprojekt (EL1, DI1, M4) Hemsida Studieinfo
TSEA56 Elektronik kandidatprojekt (Y3, I3) Hemsida Studieinfo
TSEA83 Datorkonstruktion (D2) Hemsida Studieinfo
Period vt2
TSEA28 Datorteknik (Y2, U1) Hemsida Studieinfo
TSIU51 Mikrodatorprojekt (EL1, DI1, M4) Hemsida Studieinfo
TSEA56 Elektronik kandidatprojekt (Y3, I3) Hemsida Studieinfo
TSEA57 Datorteknik (I2) Hemsida Studieinfo
TSEA77 Datorteknik (IT1) Hemsida Studieinfo
TSEA82 Datorteknik (D1, Ii2) Hemsida Studieinfo
TSEA83 Datorkonstruktion (D2) Hemsida Studieinfo
TSTE87 Applikationsspecifika integrerade kretsar för digital signalbehandling (D4, Y4) Hemsida Studieinfo

Informationsansvarig: Anders Nilsson
Senast uppdaterad: 2022-08-10