Göm meny
Datortekniks logo!

Datorteknik

Datorteknik bedriver undervisning och forskning inom processorarkitekturer och logikdesign, inkluderande digital logik, olika typer av processorer, multiprocessorsystem samt integration av system på kisel från jobbanalys på hög systemnivå ända ner till RTL och mikroarkitekturnivå i VLSI-implementationer.

Vår forskning fokuserar på design av ASIP (application specific instruction set processors) och OCMP (on-chip multiple processors) för inbyggda applikationer. Vi är speciellt intresserade av problemen med minnesanvändning och effektbehov i arkitekturer baserade på multi-processorlösningar med specifik flexibilitet.

LINCE

Datorteknik ingår i elektronikcentret LINCE (Linköping Center for Electronics and Embedded Systems).


Informationsansvarig: Anders Nilsson
Senast uppdaterad: 2015-05-25