Göm meny

Kursöversikt 2019-2020

Nedan visas en översikt över de kurser som ingår i profilen. För D består profilen av:För Y består profilen av:


Kursöversikt 2018-2019

Till 2018 har en del förändringar gjorts i kursutbudet:
Datorarkitekturkursen är nu valbar och har flyttat till ht1.
Halvledarteknik, Integrerade RF-kretsar, Radioelektronik är inte längre bland de valbara kurserna (kan naturligtvis läsas som frivillig kurs, men ingår inte i profilen).
Kurserna Datorgrafik, multicore och GPU programmering, Datasäkerhet är nu valbara kurser i profilen.
Digital aritmetik är utbytt mot Digitalt konstruktionsprojekt.

Kursöversikt 2015-2016

Nedan visas en översikt över de kurser som ges för studenter som börjar läsa profilen år 2015. Kurser med röd bakgrund är obligatoriska, grön bakgrund visar kommunikationsspåret, blå hårdvaruspåret, gul programvaruspåret och vit övriga kurser (juridik mm).

Obligatoriska kurser

Följande kurser ska normalt ingå i profilen.

Obligatorisk kurs och poäng Period
Konstruktion av digitala system, 6 hp 7Ht1
Digitala integrerade kretsar, 6 hp 7Ht1
Systemkonstruktion och metodik, 6 hp 8Vt1
För D: Konstruktion av inbyggda DSP-processorer, 6 hp 9Ht1
För Y: Projektkurs CDIO , 12 hp 8Vt1-2 / 9Ht1-2

Projektkurs CDIO

För Y: En av följande projektkurser ska läsas under perioden 8vt1-2 eller 9Ht1-2.
För D: En av följande projektkurser rekommenderas.

Projektkurs och poäng Period
VLSI-konstruktion, 12 hp 8Vt1-2
Systemkonstruktion, 12 hp 9Ht1-2

Valbara kurser

Utifrån kärnan av obligatoriska kurser kan man bredda sig mot applikationer (Kommunikation), specialisera sig mot hårdvarukonstruktion (Implementering) eller programvara och datorstödd konstruktion (Programvara). Utöver detta finns det även förslag på övriga kurser som passar väl in i utbildningen.

Valbar kurs och poäng Period Kommunikation Implemen-
tering
Program-
vara
Datornät, 6 hp 7Ht1 x x
Digital kommunikation, 6 hp 7Ht1-2 x
Datorarkitektur, 6 hp 7Ht2
Radioelektronik, 6p 7Ht2 x x
Analoga CMOS integrerade kretsar, 6 hp 7Ht2 x
För D: Kompilatorer och interpretatorer, eller Kompilatorkonstruktion, 6 hp 7Ht2/9Ht2 x
För D: Realtidsystem, 6 hp 7Ht2 x
För Y: Datorteknik och realtidsystem, 6 hp 7Ht2 x
Analoga och tidsdiskreta integrerade kretsar, 6 hp 8Vt1 x
Applikationsspecifika integrerade kretsar, 6 hp 8Vt2 x x
Digitala filter, 6 hp 8Vt2 x
Intellectual Property Rights, 4 hp 8Vt2
Konstruktion av inbyggda DSP-processorer, 6 hp 9Ht1 x x
Utvärdering av IC-krets, 2 hp 9Ht1 x
Digital aritmetik, 6 hp 9Ht1-2 x
Datorteknik - ett datorsystem på ett chip, 6 hp 9Ht2 x x
Lågeffektselektronik, 6 hp 9Ht2 x x


Informationsansvarig: Kent Palmkvist
Senast uppdaterad: 2019-03-13