Göm meny

System-on-chip - Integrerade system för kommunikation och mediaOm System-on-chip

System-on-chip är en utbildningsprofil vid LiTH som riktar sig till civilingenjörsprogrammen i Datateknik (D) och Teknisk fysik och elektroteknik (Y). Ändamålet med profilen är att ge den breda kunskap som erfordras vid konstruktion av system-on-chip, dvs stora elektroniksystem på ett chip.

Bakgrund

System-on-Chip (SOC) är en del av ett nationellt program med samma namn och med målsättning att skapa stark utbildning och forskning inom området. Programmet initierades av Invest in Sweden Agency (ISA) som är en myndighet under Utrikesdepartementet. Orsaken till initiativet var att ISA konstaterade att SOC är ett nyckelområde för svensk utveckling och företagande inom IT, kommunikation och media. SOC-programmet utvecklades under år 2000 av tre svenska universitet (KTH, LiU och LU). Profilen vid LiU startade under år 2001 och gavs för de dåvarande 4,5-åriga civilingenjörsutbildningarna men har från och med 2008 förlängts för att passa de nya 5-åriga utbildningarna.

Mål

Modern elektronik karakteriseras av en mycket snabb utveckling inom området integrerade kretsar. Elektroniken ligger i sin tur till grund för motsvarande utveckling inom IT. Utvecklingen pågår kontinuerligt och innebär att allt större delar av elektroniksystemen byggs på ett chip, ett system-on-chip. För att konstruera sådana system erfordras breda kunskaper i elektronik, systemkonstruktion, dator- och signalbehandlingsarkitekturer samt programvara. SOC-profilen avser att ge denna breda kunskap. I utbildningen ska SOC-ingenjören erhålla sådana kunskaper och färdigheter att denne kan specifiera, konstruera och verifiera elektroniksystem på chip, primärt för applikationer inom området kommunikation och media.

Kontaktperson

Kontakta profilansvarig Kent Palmkvist
om du har frågor angående profilen.

Slides från presentation av profilen 2020 för D.
Slides från presentation av profilen 2020 för Y.Slides från presentation av profilen 2019 för D.
Slides från presentation av profilen 2019 för Y.

Slides från presentation av profilen 2018 för D.
Slides från presentation av profilen 2018 för Y.
Poster från öppen instution 22 Mars 2018 för Y.

Informationsansvarig: Kent Palmkvist
Senast uppdaterad: 2020-03-11