Göm meny

Teknologkurser

Period ht1
TSIU03 Systemkonstruktion Hemsida Kursplan
TSIU05 Digitalteknik Hemsida Kursplan
TSTE12 Konstruktion av digitala system Hemsida Kursplan
TSTE17 Systemkonstruktion, CDIO Hemsida Kursplan
TSTE18 Digital Aritmetik Hemsida Kursplan
TSEA26 Konstruktion av inbyggda DSP-processorer Hemsida Kursplan
TSEA29 Konstruktion med mikrodatorer, projektkurs Hemsida Kursplan
TSEA51 Digitalteknik I, Y Hemsida Kursplan
TSEA57 Datorteknik I3 Hemsida Kursplan
TSEA82 Datorteknik D2 Hemsida Kursplan
Period ht2
TSIU02 Datorteknik EI,DI,M Hemsida Kursplan
TSTE17 Systemkonstruktion, CDIO Hemsida Kursplan
TSTE18 Digital Aritmetik Hemsida Kursplan
TSEA29 Konstruktion med mikrodatorer, projektkurs Hemsida Kursplan
TSEA44 Datorteknik, ett datorsystem på ett chip Hemsida Kursplan
TSEA57 Datorteknik I3 Hemsida Kursplan
TSEA81 Datorteknik och realtidssystem Hemsida Kursplan
Period vt1
TSEA28 Datorteknik Y2, C2, I4 Hemsida Kursplan
TSIU51 Mikrodatorprojekt Hemsida Kursplan
TMEL53 Digitalteknik M Hemsida Kursplan
TSEA56 Elektronik kandidatprojekt Hemsida Kursplan
TSEA83 Datorkonstruktion D2 Hemsida Kursplan
Period vt2
TSEA22 Digitalteknik D1 Hemsida Kursplan
TSEA28 Datorteknik Y2, C2, I4 Hemsida Kursplan
TSEA48 Datorteknik IT Hemsida Kursplan
TSIU51 Mikrodatorprojekt Hemsida Kursplan
TSEA56 Elektronik kandidatprojekt Hemsida Kursplan
TSEA83 Datorkonstruktion D2 Hemsida Kursplan
TSTE87 Applikationsspecifika integrerade kretsar för digital signalbehandling Hemsida Kursplan
Sommarkurs
ETE235 Digitalteknik sommarkurs Hemsida Kursplan

Informationsansvarig: Anders Nilsson
Senast uppdaterad: 2016-08-25