Göm meny

Teknologkurser

Period ht1
TSIU03 Systemkonstruktion Hemsida Studieinfo
TSIU05 Digitalteknik Hemsida Studieinfo
TSTE12 Konstruktion av digitala system Hemsida Studieinfo
TSTE17 Systemkonstruktion, CDIO Hemsida Studieinfo
TSTE18 Digital Aritmetik Hemsida Studieinfo
TSEA26 Konstruktion av inbyggda DSP-processorer Hemsida Studieinfo
TSEA29 Konstruktion med mikrodatorer, projektkurs Hemsida Studieinfo
TSEA51 Digitalteknik I, Y Hemsida Studieinfo
Period ht2
TSIU02 Datorteknik EI,DI,M Hemsida Studieinfo
TSTE17 Systemkonstruktion, CDIO Hemsida Studieinfo
TSTE18 Digital Aritmetik Hemsida Studieinfo
TSEA29 Konstruktion med mikrodatorer, projektkurs Hemsida Studieinfo
TSEA44 Datorteknik, ett datorsystem på ett chip Hemsida Studieinfo
TSEA81 Datorteknik och realtidssystem Hemsida Studieinfo
Period vt1
TSEA28 Datorteknik Y2, C2, I4 Hemsida Studieinfo
TSEA48 Datorteknik IT Hemsida Studieinfo
TSIU51 Mikrodatorprojekt Hemsida Studieinfo
TMEL53 Digitalteknik M Hemsida Studieinfo
TSEA56 Elektronik kandidatprojekt Hemsida Studieinfo
TSEA83 Datorkonstruktion D2 Hemsida Studieinfo
Period vt2
TSEA22 Digitalteknik D1 Hemsida Studieinfo
TSEA28 Datorteknik Y2, C2, I4 Hemsida Studieinfo
TSIU51 Mikrodatorprojekt Hemsida Studieinfo
TSEA56 Elektronik kandidatprojekt Hemsida Studieinfo
TSEA57 Datorteknik I2 Hemsida Studieinfo
TSEA82 Datorteknik D1 Hemsida Studieinfo
TSEA83 Datorkonstruktion D2 Hemsida Studieinfo
TSTE87 Applikationsspecifika integrerade kretsar för digital signalbehandling Hemsida Studieinfo

Informationsansvarig: Anders Nilsson
Senast uppdaterad: 2018-03-10